Sparring

"Tag kursusmappen ned fra hylden og profilanalysen op af skuffen - og skab varig forandring!"

Sparring

Udvikling og forandring af adfærd er meget individuelt. Det er ikke nødvendigvis de samme ting, der skal have fokus på tværs af en organisation eller afdeling.

 

Sparring er derfor et godt redskab til at skabe de indviduelle erkendelser og dermed forandringen mod nye adfærdsmønstre. I en sparring går jeg ind i hverdagssituationerne med medarbejderen i den aktuelle dialog, og bruger den som udgangspunkt for en sparring omkring mulighederne for gøre kommunikationen mere udbytterig. Udbytterig for kunden i form af bedre overblik over mulighederne, dermed en større chance for at der købes mere og medarbejderen vil få oplevelsen af at kunne skabe bedre resultater med få virkemidler.

 

For at skabe yderligere fokus kan det være brugbart at tage udgangspunkt i medarbejderens personprofil (Extended DISC eller andet profilværktøj). Med dette som udgangspunkt og med hverdagssituationerne som eksempel bliver det meget konkret at forholde sig til præcis de kommunikative kompetencer, der kan skabe forandringer.

Hasling/B Skovsrodvej 36 8680 Ry 7172 2565 cvr 34991235

Copyright 2012 © All Rights Reserved